PHP 7.2.7 Released

Giriş

DOM eklentisi, PHP 5 ile DOM arayüzü sayesinde XML belgeler üzerinde işlem yapmayı sağlar.

PHP 4 için, DOM XML eklentisini kullanın.

Bilginize:

DOM eklentisi UTF-8 kodlama kullanır. ISO-8859-1 belgelerle çalışmak için utf8_encode() ve utf8_decode() işlevlerini, diğer karakter kodlamaları için ise iconv eklentisinin işlevlerini kullanın.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top