PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

DOMDocumentType sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Her DOMDocument nesnesi, değeri NULL veya bir DOMDocumentType nesnesi olabilen bir doctype özniteliğine sahiptir.

Sınıf Sözdizimi

DOMDocumentType extends DOMNode {
/* Özellikler */
readonly public string $publicId ;
readonly public string $systemId ;
readonly public string $name ;
readonly public DOMNamedNodeMap $entities ;
readonly public DOMNamedNodeMap $notations ;
readonly public string $internalSubset ;
/* Miras alınan yöntemler */
DOMNode DOMNode::appendChild ( DOMNode $yeni )
public string DOMNode::C14N ([ bool $exclusive [, bool $with_comments [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] )
public int DOMNode::C14NFile ( string $uri [, bool $exclusive = FALSE [, bool $with_comments = FALSE [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] )
DOMNode DOMNode::cloneNode ([ bool $torunlar_dahil = TRUE ] )
public int DOMNode::getLineNo ( void )
public string DOMNode::getNodePath ( void )
bool DOMNode::hasAttributes ( void )
bool DOMNode::hasChildNodes ( void )
DOMNode DOMNode::insertBefore ( DOMNode $yeni [, DOMNode $mevcut ] )
bool DOMNode::isDefaultNamespace ( string $uri )
bool DOMNode::isSameNode ( DOMNode $düğüm )
bool DOMNode::isSupported ( string $özellik , string $sürüm )
string DOMNode::lookupNamespaceURI ( string $önek )
string DOMNode::lookupPrefix ( string $uri )
void DOMNode::normalize ( void )
DOMNode DOMNode::removeChild ( DOMNode $eski )
DOMNode DOMNode::replaceChild ( DOMNode $yeni , DOMNode $eski )
}

Özellikler

publicId

Harici alt kümenin genel betimleyicisi.

systemId

Harici alt kümenin sistem betimleyicisi. Bu bir mutlak URI olabileceği gibi olmayabilir de.

name

DTD ismi; yani, DOCTYPE anahtar sözcüğünden sonra gelen sözcük.

entities

DTD'de bildirilmiş harici ve dahili genel öğeleri içeren bir DOMNamedNodeMap nesnesi.

notations

DTD'de bildirilmiş gösterimleri içeren bir DOMNamedNodeMap nesnesi.

internalSubset

Bir dizge olarak dahili alt küme; hiçbir şey yoksa NULL. Sınırlayıcı köşeli ayraçları içermez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top