PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

DOMComment sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

<!-- ve --> karakterleri ile sınırlanan bölgedeki karakterlerden oluşan açıklama düğümlerini temsil eder.

Sınıf Sözdizimi

DOMComment extends DOMCharacterData {
/* Yöntemler */
__construct ([ string $değer ] )
/* Miras alınan yöntemler */
void DOMCharacterData::appendData ( string $veri )
void DOMCharacterData::deleteData ( int $başlangıç , int $uzunluk )
void DOMCharacterData::insertData ( int $başlangıç , string $veri )
void DOMCharacterData::replaceData ( int $başlangıç , int $uzunluk , string $veri )
string DOMCharacterData::substringData ( int $başlangıç , int $uzunluk )
DOMNode DOMNode::appendChild ( DOMNode $yeni )
public string DOMNode::C14N ([ bool $exclusive [, bool $with_comments [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] )
public int DOMNode::C14NFile ( string $uri [, bool $exclusive = FALSE [, bool $with_comments = FALSE [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] )
DOMNode DOMNode::cloneNode ([ bool $torunlar_dahil = TRUE ] )
public int DOMNode::getLineNo ( void )
public string DOMNode::getNodePath ( void )
bool DOMNode::hasAttributes ( void )
bool DOMNode::hasChildNodes ( void )
DOMNode DOMNode::insertBefore ( DOMNode $yeni [, DOMNode $mevcut ] )
bool DOMNode::isDefaultNamespace ( string $uri )
bool DOMNode::isSameNode ( DOMNode $düğüm )
bool DOMNode::isSupported ( string $özellik , string $sürüm )
string DOMNode::lookupNamespaceURI ( string $önek )
string DOMNode::lookupPrefix ( string $uri )
void DOMNode::normalize ( void )
DOMNode DOMNode::removeChild ( DOMNode $eski )
DOMNode DOMNode::replaceChild ( DOMNode $yeni , DOMNode $eski )
}

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top