SunshinePHP 2019

DOMException sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Bir işlemin mantıksal sebeplerle yerine getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda olduğu gibi, belli durumlarda istisnalar oluşturan DOM işlemleri.

Ayrıca bakınız: İstisnalar.

Sınıf Sözdizimi

DOMException extends Exception {
/* Özellikler */
readonly public int $code ;
/* Miras alınan yöntemler */
final public string Exception::getMessage ( void )
final public Throwable Exception::getPrevious ( void )
final public mixed Exception::getCode ( void )
final public string Exception::getFile ( void )
final public int Exception::getLine ( void )
final public array Exception::getTrace ( void )
final public string Exception::getTraceAsString ( void )
public string Exception::__toString ( void )
final private void Exception::__clone ( void )
}

Özellikler

code

Üretilen hatanın türünü belirten bir tamsayı.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top