PHP Australia Conference 2015

gmp_abs

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

gmp_absAbsolute value

Açıklama

GMP gmp_abs ( GMP $a )

Get the absolute value of a number.

Değiştirgeler

a

Ya resource türünde bir GMP sayısı ya da sonradan bir sayıyı dönüştürülmesi mümkün bir sayısal dizge olabilir.

Dönen Değerler

Returns the absolute value of a, as a GMP number.

Örnekler

Örnek 1 gmp_abs() example

<?php
$abs1 
gmp_abs("274982683358");
$abs2 gmp_abs("-274982683358");

echo 
gmp_strval($abs1) . "\n";
echo 
gmp_strval($abs2) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

274982683358
274982683358

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top