PHP 5.4.33 Released

gmp_popcount

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

gmp_popcountPopulation count

Açıklama

int gmp_popcount ( GMP $a )

Get the population count.

Değiştirgeler

a

Ya resource türünde bir GMP sayısı ya da sonradan bir sayıyı dönüştürülmesi mümkün bir sayısal dizge olabilir.

Dönen Değerler

The population count of a, as an integer.

Örnekler

Örnek 1 gmp_popcount() example

<?php
$pop1 
gmp_init("10000101"2); // 3 1's
echo gmp_popcount($pop1) . "\n";
$pop2 gmp_init("11111110"2); // 7 1's
echo gmp_popcount($pop2) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

3
7

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top