PHP Australia Conference 2015

gmp_legendre

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

gmp_legendreLegendre symbol

Açıklama

int gmp_legendre ( GMP $a , GMP $p )

Compute the »  Legendre symbol of a and p. p should be odd and must be positive.

Değiştirgeler

a

Ya resource türünde bir GMP sayısı ya da sonradan bir sayıyı dönüştürülmesi mümkün bir sayısal dizge olabilir.

p

Ya resource türünde bir GMP sayısı ya da sonradan bir sayıyı dönüştürülmesi mümkün bir sayısal dizge olabilir.

Should be odd and must be positive.

Dönen Değerler

resource türünde bir GMP sayısı.

Örnekler

Örnek 1 gmp_legendre() example

<?php
echo gmp_legendre("1""3") . "\n";
echo 
gmp_legendre("2""3") . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1
0

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top