PHP Australia Conference 2015

gmp_hamdist

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

gmp_hamdistHamming distance

Açıklama

int gmp_hamdist ( GMP $a , GMP $b )

Returns the hamming distance between a and b. Both operands should be non-negative.

Değiştirgeler

a

Ya resource türünde bir GMP sayısı ya da sonradan bir sayıyı dönüştürülmesi mümkün bir sayısal dizge olabilir.

It should be positive.

b

Ya resource türünde bir GMP sayısı ya da sonradan bir sayıyı dönüştürülmesi mümkün bir sayısal dizge olabilir.

It should be positive.

Dönen Değerler

resource türünde bir GMP sayısı.

Örnekler

Örnek 1 gmp_hamdist() example

<?php
$ham1 
gmp_init("1001010011"2);
$ham2 gmp_init("1011111100"2);
echo 
gmp_hamdist($ham1$ham2) . "\n";

/* hamdist is equivalent to: */
echo gmp_popcount(gmp_xor($ham1$ham2)) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

6
6

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top