PHP 5.4.33 Released

gmp_mod

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

gmp_modModulo operation

Açıklama

GMP gmp_mod ( GMP $n , GMP $d )

Calculates n modulo d. The result is always non-negative, the sign of d is ignored.

Değiştirgeler

n

Ya resource türünde bir GMP sayısı ya da sonradan bir sayıyı dönüştürülmesi mümkün bir sayısal dizge olabilir.

d

The modulo that is being evaluated.

Ya resource türünde bir GMP sayısı ya da sonradan bir sayıyı dönüştürülmesi mümkün bir sayısal dizge olabilir.

Dönen Değerler

resource türünde bir GMP sayısı.

Örnekler

Örnek 1 gmp_mod() example

<?php
$mod 
gmp_mod("8""3");
echo 
gmp_strval($mod) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top