SunshinePHP 2019

ImagickDraw::affine

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::affineGeçerli homojen koordinatlar matrisini ayarlar

Açıklama

bool ImagickDraw::affine ( array $matris )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen matrise göre homojen koordinatlar matrisini ayarlar.

Değiştirgeler

matris

Bir dizi olarak homojen koordinatlar matrisi (Affine matrix).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top