SunshinePHP 2019

ImagickDraw sınıfı

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Sınıf Sözdizimi

ImagickDraw {
bool affine ( array $matris )
bool annotation ( float $x , float $y , string $metin )
bool arc ( float $sx , float $sy , float $ex , float $ey , float $sd , float $ed )
bool bezier ( array $noktalar )
bool circle ( float $ox , float $oy , float $px , float $py )
bool clear ( void )
ImagickDraw clone ( void )
bool color ( float $x , float $y , int $boyamaYöntemi )
bool comment ( string $açıklama )
bool composite ( int $işleç , float $x , float $y , float $genişlik , float $yükseklik , Imagick $resim )
ImagickDraw __construct ( void )
bool destroy ( void )
bool ellipse ( float $ox , float $oy , float $rx , float $ry , float $başlangıç , float $bitiş )
string getClipPath ( void )
int getClipRule ( void )
int getClipUnits ( void )
ImagickPixel getFillColor ( void )
float getFillOpacity ( void )
int getFillRule ( void )
string getFont ( void )
string getFontFamily ( void )
float getFontSize ( void )
public int getFontStretch ( void )
int getFontStyle ( void )
int getFontWeight ( void )
int getGravity ( void )
bool getStrokeAntialias ( void )
ImagickPixel getStrokeColor ( ImagickPixel $vurgu_rengi )
array getStrokeDashArray ( void )
float getStrokeDashOffset ( void )
int getStrokeLineCap ( void )
int getStrokeLineJoin ( void )
int getStrokeMiterLimit ( void )
float getStrokeOpacity ( void )
float getStrokeWidth ( void )
int getTextAlignment ( void )
bool getTextAntialias ( void )
int getTextDecoration ( void )
string getTextEncoding ( void )
public float getTextInterlineSpacing ( void )
public float getTextInterwordSpacing ( void )
public float getTextKerning ( void )
ImagickPixel getTextUnderColor ( void )
string getVectorGraphics ( void )
bool line ( float $bx , float $by , float $sx , float $sy )
bool matte ( float $x , float $y , int $boyamaYöntemi )
bool pathClose ( void )
bool pathCurveToAbsolute ( float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 , float $x , float $y )
bool pathCurveToQuadraticBezierAbsolute ( float $x1 , float $y1 , float $x , float $y )
bool pathCurveToQuadraticBezierRelative ( float $x1 , float $y1 , float $x , float $y )
bool pathCurveToQuadraticBezierSmoothAbsolute ( float $x , float $y )
bool pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelative ( float $x , float $y )
bool pathCurveToRelative ( float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 , float $x , float $y )
bool pathCurveToSmoothAbsolute ( float $x2 , float $y2 , float $x , float $y )
bool pathCurveToSmoothRelative ( float $x2 , float $y2 , float $x , float $y )
bool pathEllipticArcAbsolute ( float $rx , float $ry , float $x_ekseni_açısı , bool $büyük_yay , bool $saat_yönü , float $x , float $y )
bool pathEllipticArcRelative ( float $rx , float $ry , float $x_ekseni_açısı , bool $büyük_yay , bool $saat_yönü , float $x , float $y )
bool pathFinish ( void )
bool pathLineToAbsolute ( float $x , float $y )
bool pathLineToHorizontalAbsolute ( float $x )
bool pathLineToHorizontalRelative ( float $x )
bool pathLineToRelative ( float $x , float $y )
bool pathLineToVerticalAbsolute ( float $y )
bool pathLineToVerticalRelative ( float $y )
bool pathMoveToAbsolute ( float $x , float $y )
bool pathMoveToRelative ( float $x , float $y )
bool pathStart ( void )
bool point ( float $x , float $y )
bool polygon ( array $koordinatlar )
bool polyline ( array $koordinatlar )
bool pop ( void )
bool popClipPath ( void )
bool popDefs ( void )
bool popPattern ( void )
bool push ( void )
bool pushClipPath ( string $yalıtım_maskesi_kimliği )
bool pushDefs ( void )
bool pushPattern ( string $örüntü_kimliği , float $x , float $y , float $genişlik , float $yükseklik )
bool rectangle ( float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 )
bool render ( void )
public bool resetVectorGraphics ( void )
bool rotate ( float $açı )
bool roundRectangle ( float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 , float $rx , float $ry )
bool scale ( float $x , float $y )
bool setClipPath ( string $yalıtım_maskesi )
bool setClipRule ( int $dolgu_kuralı )
bool setClipUnits ( int $yalıtım_birimleri )
bool setFillAlpha ( float $şeffaflık )
bool setFillColor ( ImagickPixel $dolgu_rengi )
bool setFillOpacity ( float $matlık )
bool setFillPatternURL ( string $dolgu_adresi )
bool setFillRule ( int $dolgu_kuralı )
bool setFont ( string $yazıtipi_adı )
bool setFontFamily ( string $yazıtipi_ailesi )
bool setFontSize ( float $punto )
bool setFontStretch ( int $gerginlik )
bool setFontStyle ( int $tarz )
bool setFontWeight ( int $kalınlık )
bool setGravity ( int $çekimYönü )
public bool setResolution ( float $x_resolution , float $y_resolution )
bool setStrokeAlpha ( float $şeffaflık )
bool setStrokeAntialias ( bool $vurguyu_yumuşat )
bool setStrokeColor ( ImagickPixel $vurgu_rengi )
bool setStrokeDashArray ( array $tireDizisi )
bool setStrokeDashOffset ( float $tire_başlangıcı )
bool setStrokeLineCap ( int $uçTürü )
bool setStrokeLineJoin ( int $eklemTürü )
bool setStrokeMiterLimit ( int $gönyeSınırı )
bool setStrokeOpacity ( float $vurgu_matlığı )
bool setStrokePatternURL ( string $örüntü_adresi )
bool setStrokeWidth ( float $vurgu_genişliği )
bool setTextAlignment ( int $hizalama )
bool setTextAntialias ( bool $yumuşat )
bool setTextDecoration ( int $süs )
bool setTextEncoding ( string $karküm )
public bool setTextInterlineSpacing ( float $spacing )
public bool setTextInterwordSpacing ( float $spacing )
public bool setTextKerning ( float $kerning )
bool setTextUnderColor ( ImagickPixel $artalan )
bool setVectorGraphics ( string $xml )
bool setViewbox ( int $x1 , int $y1 , int $x2 , int $y2 )
bool skewX ( float $derece )
bool skewY ( float $derece )
bool translate ( float $x , float $y )
}

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top