PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::setTextInterlineSpacing

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

ImagickDraw::setTextInterlineSpacingDescription

Açıklama

public bool ImagickDraw::setTextInterlineSpacing ( float $spacing )

Sets the text interline spacing.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

spacing

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top