PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::getTextInterwordSpacing

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

ImagickDraw::getTextInterwordSpacingDescription

Açıklama

public float ImagickDraw::getTextInterwordSpacing ( void )

Gets the text interword spacing.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top