PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::getTextInterlineSpacing

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

ImagickDraw::getTextInterlineSpacingDescription

Açıklama

public float ImagickDraw::getTextInterlineSpacing ( void )

Gets the text interword spacing.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top