ImagickDraw::resetVectorGraphics

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

ImagickDraw::resetVectorGraphicsDescription

Açıklama

public void ImagickDraw::resetVectorGraphics ( void )

Resets the vector graphics.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top