PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::color

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::colorBir resmi boyar

Açıklama

bool ImagickDraw::color ( float $x , float $y , int $boyamaYöntemi )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Geçerli dolgu rengini ve belirtilen boyama yöntemini kullanarak belirtilen konumdan başlayarak resmi boyar.

Değiştirgeler

x

Boyamanın başlayacağı X konumu.

y

Boyamanın başlayacağı Y konumu.

boyamaYöntemi

PAINT_ sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top