SunshinePHP 2019

ImagickDraw::comment

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::commentBir yöney çıktı akımına bir açıklama ekler

Açıklama

bool ImagickDraw::comment ( string $açıklama )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir yöney çıktı akımına belirtilen açıklamayı ekler.

Değiştirgeler

açıklama

Yöney çıktı akımına eklenecek açıklama dizgesi.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top