PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::destroy

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::destroyImagickDraw yıkıcısı

Açıklama

bool ImagickDraw::destroy ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

ImagickDraw nesnesi ile ilişkili tüm özkaynakları serbest bırakır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top