PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::getClipRule

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getClipRuleYalıtım maskesi tarafından kullanılan çokgen dolgu kuralını döndürür

Açıklama

int ImagickDraw::getClipRule ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yalıtım maskesi tarafından kullanılan çokgen dolgu kuralını döndürür.

Dönen Değerler

Dolgu kuralı sabitlerinden biri.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top