PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::getFillOpacity

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getFillOpacityÇizimde kullanılan matlık değerini döndürür

Açıklama

float ImagickDraw::getFillOpacity ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dolgu dokusu veya dolgu rengi için kullanılan matlık değerini döndürür. Tam matlık değeri 1.0'dır.

Dönen Değerler

Matlık değerini bir gerçek sayı olarak döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top