ScotlandPHP 2019

ImagickDraw::getFontStyle

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getFontStyleYazı tipi tarzını döndürür

Açıklama

ImagickDraw::getFontStyle ( void ) : int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metin çizerken kullanılan yazı tipi tarzını döndürür

Dönen Değerler

Bir tarz belirlenmemişse 0, aksi takdirde ImagickDraw nesnesiyle ilişkilendirilen yazı tipi tarzı sabitlerinden biri döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top