ScotlandPHP 2019

ImagickDraw::getGravity

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getGravityMetnin çekim yönünü döndürür

Açıklama

ImagickDraw::getGravity ( void ) : int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metin yerleştirilirken kullanılan çekim yönünü döndürür.

Dönen Değerler

Çekim yönü belirlenmemişse 0, aksi takdirde çekim yönü sabitlerinden biri döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top