PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::getStrokeColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getStrokeColorNesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgunun rengini döndürür

Açıklama

ImagickPixel ImagickDraw::getStrokeColor ( ImagickPixel $vurgu_rengi )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Nesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgunun rengini döndürür.

Değiştirgeler

vurgu_rengi

Dönen Değerler

Vurgunun rengini bir ImagickPixel nesnesi olarak döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top