Dutch PHP Conference 2019

ImagickDraw::getStrokeOpacity

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getStrokeOpacityNesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgunun matlığını döndürür

Açıklama

float ImagickDraw::getStrokeOpacity ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Nesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgunun matlığını döndürür.

Dönen Değerler

Nesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgunun matlığını bir gerçek sayı olarak döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top