PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::getStrokeWidth

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getStrokeWidthNesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgu genişliğini döndürür

Açıklama

float ImagickDraw::getStrokeWidth ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Nesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgu genişliğini döndürür.

Dönen Değerler

Nesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgu genişliğini bir gerçek sayı olarak döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top