ImagickDraw::getTextDecoration

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getTextDecorationMetin süslemesi türünü döndürür

Açıklama

int ImagickDraw::getTextDecoration ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metne uygulanan süslemenin türünü döndürür.

Dönen Değerler

Bir süsleme yoksa 0, aksi takdirde süsleme türü sabitlerinden biri döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top