ScotlandPHP 2019

ImagickDraw::pathClose

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathCloseGeçerli hatta son elemanı ekler

Açıklama

ImagickDraw::pathClose ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Geçerli nokta ile son çizilen hat elemanının başlangıç noktası (genellikle son moveto noktasıdır) arasına bir hat elemanı ekleyerek hattı kapatır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top