ScotlandPHP 2019

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelative

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelativeİkinci dereceden bir Bezier eğrisi çizer

Açıklama

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelative ( float $x , float $y ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Göreli koordinatları kullanarak, geçerli noktadan belirtilen (x,y) noktasına ikinci dereceden bir Bezier eğrisi çizer. Önceki komutun geçerli noktaya göre denetim noktasının yansıması denetim noktası olarak ele alınır. (Böyle bir komut yoksa veya önceki komut ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsolute(), ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierRelative(), ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierSmoothAbsolute() veya ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelative() değilse ilk denetim noktası olarak geçerli nokta kullanılır.) İşlemin sonunda Bezier eğrisinin son (x,y) noktası geçerli nokta haline gelir.

Değiştirgeler

x

Eğrinin son noktasının X koordinatı.

y

Eğrinin son noktasının Y koordinatı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top