ImagickDraw::pathLineToAbsolute

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathLineToAbsoluteDraws a line path

Açıklama

ImagickDraw::pathLineToAbsolute ( float $x , float $y ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Mutlak koordinatları kullanarak geçerli noktadan belirtilen noktaya bir hat elemanı çizer. Belirtilen nokta geçerli nokta haline gelir.

Değiştirgeler

x

Hedef noktanın X konumu.

y

Hedef noktanın Y konumu.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top