Longhorn PHP 2019 Schedule

ImagickDraw::pathLineToHorizontalRelative

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathLineToHorizontalRelativeYatay bir hat elemanı çizer

Açıklama

ImagickDraw::pathLineToHorizontalRelative ( float $x ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Göreli koordinatları kullanarak geçerli noktadan belirtilen noktaya yatay bir hat elemanı çizer. Belirtilen nokta geçerli nokta haline gelir.

Değiştirgeler

x

Hedef noktanın X koordinatı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top