ImagickDraw::pathLineToVerticalAbsolute

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathLineToVerticalAbsoluteDüşey bir hat elemanı çizer

Açıklama

ImagickDraw::pathLineToVerticalAbsolute ( float $y ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Mutlak koordinatları kullanarak geçerli noktadan belirtilen noktaya düşey bir hat elemanı çizer. Belirtilen nokta geçerli nokta haline gelir.

Değiştirgeler

y

Y koordinatı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top