ScotlandPHP 2019

ImagickDraw::pathMoveToRelative

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathMoveToRelativeYeni bir hat elemanı başlatır

Açıklama

ImagickDraw::pathMoveToRelative ( float $x , float $y ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen koordinatları göreli koordinatlar olarak kullanıp yeni bir hat elemanı başlatır. Belirtilen koordinat geçerli koordinat haline gelir.

Değiştirgeler

x

Hedef X konumu.

y

Hedef Y konumu.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top