PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::pathStart

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathStartBir hat çizim listesinin başlangıcını bildirir

Açıklama

bool ImagickDraw::pathStart ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir ImagickDraw::pathFinish() yönergesi ile sonlandırılana kadar ImagickDraw::path yönergeleri ile çizilecek bir hattın başlangıcını bildirir. Çizim için kullanılan ImagickDraw::path yönergeleri tek başlarına işlevsel olmadıklarından daima ImagickDraw::pathStart() ile ImagickDraw::pathFinish() yönergeleri arasında kullanılmalıdırlar.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top