ImagickDraw::popClipPath

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::popClipPathBir yalıtım maskesi tanımını sonlandırır

Açıklama

bool ImagickDraw::popClipPath ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir yalıtım maskesi tanımını sonlandırır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top