PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::pushClipPath

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pushClipPathBir yalıtım maskesi tanımı başlatır

Açıklama

bool ImagickDraw::pushClipPath ( string $yalıtım_maskesi_kimliği )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir ImagickDraw::popClipPath() çağrısı ile sonlandırılana kadar verilecek çizim komutları ile oluşturulacak bir yalıtım maskesi tanımını başlatır.

Değiştirgeler

yalıtım_maskesi_kimliği

Yalıtım maskesi (clip path) kimliği.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top