ScotlandPHP 2019

ImagickDraw::roundRectangle

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::roundRectangleKöşeleri yuvarlatılmış bir dikdörtgen çizer

Açıklama

ImagickDraw::roundRectangle ( float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 , float $rx , float $ry ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Köşegen koordinatları belirtilen dikdörtgeni, köşelerini x ve y yarıçaplarına göre yuvarlatarak çizer. Çizim için geçerli çizgi türü, çizgi kalınlığı ve dolgu ayarları kullanılır.

Değiştirgeler

x1

Sol üst köşenin X konumu.

y1

Sol üst köşenin Y konumu.

x2

Sağ alt köşenin X konumu.

y2

Sağ alt köşenin Y konumu.

rx

x yarıçapı

ry

y yarıçapı

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top