ScotlandPHP 2019

ImagickDraw::setClipRule

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setClipRuleYalıtım maskesi tarafından kullanılacak çokgen dolgu kuralını belirler

Açıklama

ImagickDraw::setClipRule ( int $dolgu_kuralı ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yalıtım maskesi tarafından kullanılacak çokgen dolgu kuralını belirler.

Değiştirgeler

dolgu_kuralı

Dolgu kuralı sabitlerinden biri

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top