PHP 5.6.40 Released

ImagickDraw::setClipUnits

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setClipUnitsYalıtım maskesi birimlerinin yorumunu belirler

Açıklama

ImagickDraw::setClipUnits ( int $yalıtım_birimleri ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yalıtım maskesi birimlerinin yorumunu belirler

Değiştirgeler

yalıtım_birimleri

Yalıtım birimi sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top