SunshinePHP 2019

ImagickDraw::setFillOpacity

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setFillOpacityDolgu dokusu veya dolgu rengi için kullanılacak matlığı belirler

Açıklama

bool ImagickDraw::setFillOpacity ( float $matlık )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dolgu dokusu veya dolgu rengi için kullanılacak matlığı belirler. Tam matlık değeri 1.0'dır.

Değiştirgeler

matlık

Dolgunun ışık geçirmezliği.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top