PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::setFontWeight

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setFontWeightYazı tipi kalınlığını belirler

Açıklama

bool ImagickDraw::setFontWeight ( int $kalınlık )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metni çizerken kullanılacak yazı tipi kalınlığını belirler.

Değiştirgeler

yükseklik

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top