PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::setGravity

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setGravityMetnin çekim yönünü belirler

Açıklama

bool ImagickDraw::setGravity ( int $çekimYönü )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metin yerleştirilirken kullanılacak çekim yönünü belirler.

Değiştirgeler

çekimYönü

Çekim yönü sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top