PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::setStrokeAlpha

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeAlphaVurgulu nesne dış hatlarının şeffaflığını tanımlar

Açıklama

bool ImagickDraw::setStrokeAlpha ( float $şeffaflık )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Vurgulu nesne dış hatlarının ışık geçirgenliğini tanımlar.

Değiştirgeler

şeffaflık

Işık geçirgenliği.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top