PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::setStrokeLineJoin

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeLineJoinKalın çizgi ekleminin şeklini belirler

Açıklama

bool ImagickDraw::setStrokeLineJoin ( int $eklemTürü )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Kalın çizgi eklemlerinin şeklini (gönye, yuvarlak, eğimli) belirler.

Değiştirgeler

eklemTürü

Çizgi eklemi sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top