ImagickDraw::setStrokeOpacity

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeOpacityVurgulanmış nesne dış hatlarının matlığını tanımlar

Açıklama

ImagickDraw::setStrokeOpacity ( float $vurgu_matlığı ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Vurgulanmış nesne dış hatlarının matlığını tanımlar.

Değiştirgeler

vurgu_matlığı

Tam matlık değeri 1.0'dır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top