ScotlandPHP 2019

ImagickDraw::setStrokeWidth

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeWidthNesne dış hatlarının çiziminde kullanılacak çizgi genişliğini tanımlar

Açıklama

ImagickDraw::setStrokeWidth ( float $vurgu_genişliği ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Nesne dış hatlarının çiziminde kullanılacak çizgi genişliğini tanımlar.

Değiştirgeler

vurgu_genişliği

Nesne dış hatları için çizgi genişliği.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top