PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::setTextDecoration

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setTextDecorationBir karakter süslemesi tanımlar

Açıklama

bool ImagickDraw::setTextDecoration ( int $süs )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metin çizilirken uygulanacak süsleme belirtilir.

Değiştirgeler

süs

Süsleme türü sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top