ScotlandPHP 2019

ImagickDraw::translate

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::translateGeçerli koordinat sisteminin başnoktasını değiştirir

Açıklama

ImagickDraw::translate ( float $x , float $y ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Geçerli koordinat sisteminin başnoktasını belirtilen koordinatlara taşımak suretiyle koordinat sistemine bir dönüşüm uygular.

Değiştirgeler

x

Yatay dönüşüm noktası.

y

Düşey dönüşüm noktası.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top