mb_ereg_search_getregs

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_ereg_search_getregsSonuncu çok baytlı düzenli ifade eşleşmesinin sonucunu döndürür

Açıklama

array mb_ereg_search_getregs ( void )

Sonuncu çok baytlı düzenli ifade eşleşmesinin sonucunu döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Son mb_ereg_search(), mb_ereg_search_pos() veya mb_ereg_search_regs() işlevi tarafından eşleştirilen alt dizgeyi içeren bir dizi. Başka eşleşmeler de varsa, ilk eleman eşleşen alt dizgeyi, ikinci eleman köşeli ayraçlı ikinci parçayı, üçüncü eleman köşeli ayraçlı üçüncü parçayı, ... içerir. Bir hata durumunda FALSE döner.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - mbregex işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak döndürür
  • mb_ereg_search_init() - Çok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
Marius Kažemėkaitis
11 years ago
Get unicode characters from string.

<?php

mb_regex_encoding
("UTF-8");
mb_ereg_search_init("12345=ąčęėįšųūĄČĘĖĮŠŲŪ");
mb_ereg_search("=(\w+)");
$match = mb_ereg_search_getregs();

print(
$match[1]); //ąčęėįšųūĄČĘĖĮŠŲŪ

?>
To Top