SunshinePHP 2019 CFP Started

mb_strtoupper

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

mb_strtoupperDizgeyi büyük harfli yapar

Açıklama

string mb_strtoupper ( string $dizge [, string $kodlama = mb_internal_encoding() ] )

dizge içindeki 'abecesel' karakterlerin tamamını büyük harfe çevirir.

Değiştirgeler

dizge

Büyük harfli yapılacak dizge.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

İçindeki 'abecesel' karakterlerin tamamı büyük harfe çevrilmiş olarak dizge.

Evrenkod

Evrenkodun özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için » http://www.unicode.org/unicode/reports/tr21/ adresine bakınız.

strtoupper() işlevinin tersine, 'abecesel' durum Evrenkodlu karakter özelliklerinden saptanır. Bu bakımdan bu işlevin davranışı yerel ayarlarından etkilenmez ve 'abecesel' özelliğe sahip her karakter (ü gibi) dönüştürülür.

Örnekler

Örnek 1 - mb_strtoupper() örneği

<?php
$str 
"Şahizar'ın çok sevdiği küçük bir KUZUSU var.";
$str mb_strtoupper($str);
echo 
$str// ŞAHIZAR'IN ÇOK SEVDIĞI KÜÇÜK BIR KUZUSU VAR.  basar
           // PHP 5.3.0alpha3-dev (cli) (built: Nov 13 2008 18:20:00)
           // (ŞAHİZAR'IN ÇOK SEVDİĞİ KÜÇÜK BİR KUZUSU VAR. basması gerekirdi.)
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
6
tomasz at trejderowski dot pl
7 years ago
Please note, that in many cases, forcing UTF-8 encoding with second parameter is necessary. PHP documentation states that if this parameter is omitted, the internal character encoding value will be used. But in my case it turned out to be not true. Even though I have all my pages encoded in UTF-8 and my DB connection set to force UTF-8 encoding, comparison of user-input and DB-retrieved data, which is using mb_strtoupper, did not work until I forced encoding.
up
5
Stefan W
4 years ago
mb_strtoupper() will not convert the German "ß" character into its (relatively new) uppercase form ("ẞ").
mb_strtolower() will, however, convert the uppercase form into a lowercase "ß". (tested with PHP 5.5.0)
"SS" is still the most common uppercase presentation of "ß". If you want this, you'll have to do it manually:

<?php
mb_internal_encoding
("UTF-8");
echo
mb_strtoupper("Maß\n");  // "MAß"
echo mb_strtolower("MAẞ\n");  // "maß"
echo mb_strtoupper(str_replace("ß", "SS", "Maß\n"));  // "MASS"
?>
To Top