SunshinePHP 2019

mb_language

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_languageGeçerli dili tanımlar/döndürür

Açıklama

mixed mb_language ([ string $dil ] )

Geçerli dili tanımlar/döndürür.

Değiştirgeler

dil

Eposta iletilerini kodlamak için kullanılır. Geçerli değerler: "Japanese", "ja","English","en" ve "uni" (UTF-8). mb_send_mail() bu değeri epostayı kodlamak için kullanır.

Dil ve kodlama: Japonca için ISO-2022-JP/Base64, uni için UTF-8/Base64, İngilizce için ISO-8859-1/quoted printable.

Dönen Değerler

dil belirtilmiş ve geçerli ise TRUE yoksa FALSE döner. dil belirtilmezse, dilin adı bir dizge olarak döndürülür. Evvelce tanımlanmış bir dil yoksa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
0
Anonymous
4 months ago
In addition, the undocumented "neutral" is also accepted as a valid language setting. That is also the default value if the INI setting is not set:
<?php
var_dump
( mb_language( 'neutral' ) );     // TRUE; accepted as language string
var_dump( mb_language() );                    // 'neutral'
?>

The documentation of this particular INI setting and function is ambiguous.
up
-1
pablorodriguez85 at gmail dot com
3 years ago
In PHP 5.5.9-1ubuntu4.11 (cli) it returns "neutral"
up
-2
Anonymous
4 years ago
In PHP 5.3, mb_language() returns "neutral" by default for me.
To Top